Server Side Template Injection Nedir ?

Muhammed Eren Uygun
5 min readJul 14, 2019

Eski zamanlarda bir web sitesi yazıldığı zaman frontend ve backend kısımlarının hepsi bir arada yazılır belirli bir düzen olmazdı.Ancak günümüzde web kavramı artık sadece web siteleri için değil web uygulamaları içinde geçerli oldu.

Web uygulamalarının gelmesiyle beraber hayatımıza MVC gibi yazılım mimarileride girdi.Bu mimarinin hayatımıza girmesinin nedenleri ise yazdığımız kodların daha okunabilirliği,backend ve frontend kısımlarının ayrı olması gibi etkenler oldu.

Model :

Model, verilerin şeklini ve iş mantığını temsil eder. Uygulamanın verilerini tutar. Model nesneleri, model durumunu bir veritabanında alır ve saklar.

View :

View bir kullanıcı arayüzüdür. Kullanıcıya model kullanarak ekran verilerini görüntülemeyi ve ayrıca verileri değiştirmelerini sağlar.

Controller :

Controller kullanıcı isteğini yerine getirir. Genelde, kullanıcı sırayla uygun URL isteğini yükselten View ile etkileşime girer, bu istek bir controller tarafından gerçekleştirilir. Controller, model verisiyle uygun görünümü bir cevap olarak verir.

Aşağıdaki şekil Model, View ve Controller arasındaki etkileşimi göstermektedir.

Somut bir örnek verecek olursak;

  • Kullanıcı http://example.com/blog adresine Controller katmanının karşılaması sayesinde bir istekte bulunuyor.
  • İstenilen blog yazıları vs içeriklerin hepsi veritabanında tutulduğundan Controller katmanı Model katmanına içerikleri toparlayıp kendisine vermesini istiyor.
  • Controller katmanı gelen içerik yığınını (model object) düzenleyip, View katmanının zorlamadan işleyebileceği hale (data array) sokuyor ve kullanıcıya iletmesi için View katmanına veriyor.
  • View katmanı gelen yazı dizisini bir döngü içerisinde HTML template’indeki uygun yerlere basıyor.

MVC Mimarisini kabaca öğrendiğimize göre şimdi ana konumuza gelebiliriz.

Template Engine:

Türkçesi Şema Motorları olan Template Engines web uygulamalarında dinamik verileri sunmak için kullanılan yaygın yöntemlerdendir.Modern web ile MVC Mimarisinde View katmanında yer almaktadır.Controller katmanından gelen veriyi işleyip HTML formatında kullanıcıya iletiyor.

PHP dili yazılmış bazı yaygın kullanılan template engineler bulunmakta.Twig,Smarty,Blade vs. gibi

Biz Zafiyetimizi incelerken Twig Template Engine’i üzerinden ilerleyeceğiz.

Template Injection:

Bir web sitesinde veya web uygulamasında bulunan şablonlara girdi ile geliştiricinin bilgi dahilinde oraya zarar vermek, XSS(Cross-Site Scripting) eklemek ve çalıştırmak kolaydır.Hatta sonrasında Template Injection ile bu zafiyeti sömürüp sunucu tarafına doğru saldırı için kullanılabilir.Böylelikle RCE(Remote Code Execution) zafiyeti elde edilebilir.XSS gibi bir girdiden RCE zafiyetine geçmek, hem geliştiricinin hatası hem de CMS(Content Management System) tarafından işlevsellik sunmak için template engine kullanılmasından dolayıdır.

Zafiyetin Belirlenmesi:

Template Injection’ı belirlemek aslında zafiyeti uygulamaktan çok daha kolay olur.Eğer ki kullanıcı taraflı yapmış olduğumuz bir girdi, sunucu taraflı bir değişken ile birleşip template üzerine işleniyor ise orada Template Injection’a karşı güvenlik zafiyeti bulunduğunu gösterir.Örneğin aşağıdaki iki girişin çıktısını inceleyelim.

Giriş: custom_email = 25
Çıktı: 25

Giriş: custom_email =
Çıktı : _TwigTemplate_7ae62e582f8a35e5ea6cc639800ecf15b96c0d6f78db3538221c1145580ca4a5 sınıfının nesnesi dizeye dönüştürülemedi

Burada gördüğümüz gibi ilk girdimiz olması gerektiği gibi ikincisi ise bir hata yanıtı döndürmüş.Saldırgan uyguladığı web platformunda hangi template engine’in kullanımda olduğuna veyahutta orada bir template injection zafiyetinin bulunup bulunmadığına bakmak için bilerek hata yanıtları bastırabilir.Fakat bu şablon dillerinde kullanılan sözdiziminin HTML karakterleriyle çakışmaması gerekir.Bu nedenle dillerin çoğu aynı temel sözdizimi özelliklerini paylaşır.Böyle olduğu için ise saldırgan tek bir HTTP isteğinin içerisine yazmış olduğu payloadlar ile veya aynı anda birden fazla template engine’i arayarak kullanabiliriz.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bir akış şeması kullanarak,hangi sunucuda şablonların kullanımda olduğunu ve hangilerinin savunmasız olup olmadığını belirleyebiliriz.Fakat şemada sadece en çok kullanılan 4 template engine bulunmaktadır.Eğer ki çıktı “Pass” ise şablon savunmasızdır.

Template Injection Zafiyetinin Çalıştırılması:

Server Side Template Injection zafiyetini buraya kadar anlattık ve mantığını az çok kavradık.Şimdi ise uygulamalı olarak nasıl zafiyetten yararlanabiliriz onu göreceğiz.Uygulamamızı XVWA üzerinden yapacağız.

XVWA sayfamızdan SSTI(Server Side Template Injection) kısmına geldikten sonra, burada öncelikle bir XSS denemesi yapıyoruz.Çünkü biliyoruz ki XSS çalışan bir şablonda,Template Injection bulunabilir.

Gördüğümüz gibi XSS(Cross-Site Scripting) gayet başarılı bir şekilde çalıştı.Artık Template Injection için payload’larımızı deneyebiliriz.

İlk olarak basit bir matematik işlemini yaptırabiliyor muyuz diye bakıyoruz.

Gördüğümüz gibi başarılı bir şekilde yaptırabildik.Buradan sonrasında basit Template kodlarımızı deneyerek sunucu taraflı payloadlarımızı çalıştırabiliriz.Örneğin sunucuda şuan ki kullanıcımızın kim olduğuna bakalım.

Burada bir parantez açıp şuan da deneme yaptığımız Template Engine’in Twig olduğunun dikkatini çekmek istiyorum.Bu yüzden Twig’in kendi içerisindeki metotlarına göz atmamız gerekiyor. Twig’deki bilmemiz gereken başlıca metolar şunlardır;

  • getFilter(“filter”); Bu metot kendisine parametre olarak verilen Twig filtresini getirir.
  • registerUndefinedFilterCallback(“function_name”); Bu metot eğer getFilter metotu çağrılmış ise getFilter’in callback’i olarak kendisine parametre olarak verilen değer ismindeki global bir fonksiyonu çağırır. Bu metotu PHP’deki call_user_func metotu gibi düşünebiliriz.
  • setCache(“ftp://example.com:21”); Bu metot kendisine parametre olarak verilen değerdeki şablonu önbelleğe alır.
  • loadTemplate(“backdoor”); Bu metot kendisine parametre olarak verilen değer ismindeki şablonu yükler.

Twig içerisinde kullanabileceğimiz başlıca metotlar yukarıdaki gibidir. Bu metotlar Twig’in kendi metotları olduğundan _self.env prefix’i ile çağırmamız gerekiyor.

Bizde burada aşağıdaki kodu kullanacağız.

{{_self.env.registerUndefinedFilterCallback("exec")}}{{_self.env.getFilter("whoami")}}

Gördüğümüz gibi artık sunucu taraflı kod çalıştırabiliyoruz ki şu anda hangi kullanıcı da olduğumuzu görüntüleyebildik.Buradan sonra whoami komutu yerini basit bir şekilde bir shell scripti ekleyip kendi bilgisayarımızda dinlediğimiz zaman karşı tarafın sunucusunu ele geçirebiliriz.

Template Injection Zafiyetinden Korunma Yolları:

Normal bir Twig, Template Engine’in de Template Injection zafiyeti barındıran kod şu şekildedir.

<?php

include 'vendor/twig/twig/lib/Twig/Autoloader.php';

$name = $_GET['name'];

Twig_Autoloader::register();

$loader = new Twig_Loader_String();

$twig = new Twig_Environment($loader);

$result = $twig->render($name);

echo $result;

Burada Template Injection olmasına neden olan şey ise kullanıcıda alınan değerin otomatik olarak yani doğrudan çalıştırılmasıdır.Zafiyeti engelleyebilmemiz için bu durumun önüne geçmemiz gerekir.Bu yüzden öncelikle hazırlamış olduğumuz bir HTML şablonunu bu kod içerisine include edip çalıştırmalıyız.

Daha detayı açıklamak gerekirse test.twig adında bir HTML şablon dosyası oluşturalım ve içerisine;

{{ name }} yazalım.

Daha sonradan kodumuzun içerine ekleyelim.

<?php

include 'vendor/twig/twig/lib/Twig/Autoloader.php';

$name = $_GET['name'];

Twig_Autoloader::register();

$loader = new Twig_Loader_String();

$twig = new Twig_Environment($loader);

$result = $twig->render(‘test.twig’, [

‘name’ => $name,

]);

echo $result;

Böylelikle zafiyet barındıran kodumuzu yukarıdaki gibi düzenlediğimiz zaman artık kodumuz saldırganlara karşı güvenli bir hal almış oluyor.

Yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim.

--

--